Memista

noun |mi:mste|

Osoba, ktorá vytvára obrázky meme prostredníctvom klávesnice Memista.

Pridaj sa k nám a staň sa Memista